Aula de Ciencia

Logo aula de ciencia

Qui som?

Amb la intenció de realitzar activitats de divulgació científica, i de crear equips d’alumnes que participen en els diferents esdeveniments de ciència i tecnologia que estan desenvolupant-se a nivell nacional, naix l’associació Valentia Scientia.

L’associació té com a fins:

 • el foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació.
 • incrementar la cultura científica, tecnològica i innovadora de la societat espanyola.
 • incrementar la difusió dels resultats de la investigació cientificotècnica i de la innovació
 • millorar l’educació cientificotècnica de la societat en tots els nivells.
 • impulsar la participació activa de la societat en activitats de divulgació científica.
 • col·laborar en la professionalització de la divulgació científica i donar suport a l’establiment de sinergies i aprofitament de recursos dels agents del sistema de divulgació de la I+D+i.
 • acostar l’activitat investigadora dels centres d’investigació espanyols i la ciència a la societat.
 • involucrar en el seu desenvolupament a col·lectius que tinguen un contacte directe amb el seu entorn més pròxim (organitzacions veïnals, educadors…).
 • estimular la participació ciutadana en debats i processos de deliberació sobre presa de decisions en l’àmbit científic i tecnològic.
 • fomentar la innovació com a actitud individual i la creativitat, per a donar lloc a solucions originals i noves a través de la generació de noves idees o conceptes, o de noves associacions entre idees i conceptes coneguts.
 • promoure l’alfabetització científica entre escolars i joves no universitaris i el seu interés per les carreres científic-tecnològiques mitjançant el contacte directe amb el mètode i la pràctica investigadora.
 • el foment de l’educació no formal en les àrees CTIM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) a través de la millora del coneixement científic, el foment de l’interés i compromís per la ciència i les carreres científiques, o l’adquisició d’habilitats científiques entre els joves.

Per al compliment d’aquests fins es realitzaran les següents activitats:

 • activitats de formació en STEM i robòtica.
 • activitats de formació per a la participació en competicions de STEM i robòtica.
 • organització de competicions de STEM i robòtica.
 • projectes que afavorisquen la participació ciutadana en el procés científic a través d’activitats de “ciència ciutadana”, entesa com la investigació realitzada en part o íntegrament per persones que no es dediquen professionalment a la ciència.
 • organització d’activitats, dirigides a estudiants, i obertes al públic, en les quals els propis estudiants presenten els resultats d’un projecte experimental de ciència i tecnologia que hagen dut a terme amb el suport dels seus professors.
 • accions de divulgació per a formar als ciutadans en el procés de generació del coneixement científic i dotar-los de les eines necessàries per a afavorir el pensament crític i la presa de decisions basada en l’evidència.
 • assessorar persones i entitats en l’ús de les TIC, especialment a personal docent.

Contacte

C/ Felipe Valls 119, 46035, València

634 566 787

info@auladeciencia.com