Aula de Ciencia

Logo aula de ciencia

Robòtica en família

Comparteix un temps preciós amb el teu fill descobrint l’apassionant món de la robòtica i la programació!

La robòtica és una eina pedagògica entretinguda i innovadora que cada dia cobra major importància ja que a través d’activitats lúdiques els estudiants desenvolupen coneixements i aptituds que els seran de gran utilitat per al futur. És un compendi de diferents disciplines que aporta coneixements relatius a Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. Transmetre’ls d’una manera transversal i divertida aquest ventall de coneixements facilita el desenvolupament del pensament lògic, al mateix temps que estimula la seua creativitat i els permet familiaritzar-se amb el funcionament d’objectes programables amb els quals, de fet, ja estan en contacte diàriament.
Són moltes els avantatges i els beneficis que la robòtica aporta a l’educació i al desenvolupament dels xiquets:

Clase de robótica

 • Permet que els xiquets s’involucren en els seus propis processos d’aprenentatge.
 • Millora la seua autoestima i el seu afany de superació, al mateix temps que els ajuda a millorar la seua tolerància enfront de la frustració.
 • Fomenten el desenvolupament del pensament lògic, de la intuïció científica, de la creativitat…
 • Desenvolupa les seues habilitats per a la resolució de problemes i per a la investigació.
 • Desenvolupa les seues habilitats per a la lectura i l’escriptura.
 • Facilita que la consecució de metes i objectius es convertisca en un hàbit.
 • Els forma com a subjectes capaços de pensar per si mateixos i d’apreciar el valor de la motivació pròpia.
 • Alimenta la seua evolució com a autodidactes.
 • Fomenta i estimula habilitats que seran d’enorme importància en els seus futurs professionals com el raonament analític, el raonament lògic o el pensament crític.
 • Estimula l’interés per les ciències tecnològiques, un dels camps de major futur professional.

El pensament computacional és una competència cada vegada més bàsica a l’hora d’interactuar amb el nostre entorn. Entendre com funcionen els dispositius que utilitzem diàriament i ser capaços de configurar-los al nostre antull és una qualitat que cada vegada cobra més importància.
Són moltes les habilitats que s’assimilen en treballar el pensament computacional, algunes d’elles són:

 • Descomposició. Un exemple seria la capacitat d’identificar els ingredients d’un plat desconegut basant-nos en el seu sabor.
 • Reconeixement de patrons. Com els analistes del mercat de valors que utilitzen l’anàlisi tècnica per a decidir quan vendre i comprar accions.
 • Generalització de patrons i abstracció. Per exemple, en una agenda utilitzem l’abstracció per a representar una setmana en termes de dies i hores per a poder organitzar millor el nostre temps.
 • Disseny algorítmic. Per exemple, quan un cuiner escriu una recepta està creant un algorisme que permet que altres persones el puguen seguir per a obtindre el plat.

Alguns dels beneficis del desenvolupament del pensament computacional són:

 • Entendre quins aspectes d’un problema són susceptibles de ser resolts mitjançant la computació.
 • Avaluar les eines i tècniques computacionals més adequades a un problema.
 • Entendre les limitacions i les capacitats de les eines i tècniques computacionals.
  Aplicar o adaptar una eina o tècnica computacional per a un nou ús.
 • Reconéixer les oportunitats d’utilitzar les tècniques computacionals d’una manera nova.
 • Aplicar les estratègies computacionals com per exemple «divide and conquer» en qualsevol àmbit.

Estructura de l'activitat

El curs es proposa com una activitat periòdica d’una sessió setmanal d’una hora i mitja de duració que s’estendrà des del mes de gener al mes de juny. L’activitat està dirigida a unitats familiars compostes per un adult i un o més xiquets de 7 a 12 anys d’edat, cada unitat familiar tindrà el seu propi robot amb el qual anirà desenvolupant l’activitat.
Els robots utilitzats per a la realització del curs són els Lego Mindstorms EV3 en la seua versió educativa. Aquests robots tenen una capacitat de desenvolupament enorme permetent als alumnes realitzar des de projectes simples a projectes summament complicats.

Al llarg del curs aprendrem de manera pràctica el que és un robot i els diferents actuadors i sensors que podem utilitzar. També veurem de manera pràctica com funciona internament un ordinador, com li podem donar instruccions i com es comunica amb nosaltres.
Aprendrem també a programar de forma estructurada desenvolupant el pensament computacional dels alumnes.
Tractarem els principis de l’electricitat i l’electrònica i desenvoluparem conceptes de geometria tant euclidiana com polar.

Conceptes

Horaris
Curs 2021-2022

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

10:45

Robòtica en família